Jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej branży FMCG!

Coroczny konkurs wyłaniający najlepsze produkty spożywcze

„Złoty Paragon” – to wyróżnienie przyznawane przez właścicieli i kierowników sklepów spożywczo-przemysłowych z całej Polski,
a jednocześnie czytelników miesięcznika Hurt & Detal.

Konkurs wyłania te produkty i usługi, które w sposób szczególny wpływają na rozwój handlu detalicznego Polsce i przynoszą Kupcom największe dochody.

Produkty i usługi związane z rynkiem FMCG zgłaszane są do konkursu drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną aplikację. Zgłoszenia są bezpłatne.

Konkurs odbywa sie w cyklu rocznym i przebiega pod nadzorem Instytutu Badawczego TNS Polska.

Organizatorem konkursu jest miesięcznik Hurt & Detal – jedno z najbardziej znaczących na rynku prasy branżowej, ogólnopolskie pismo FMCG.

Rywalizacja o Złote Paragony przebiega w następujących etapach:

  • Producenci zgłaszają swoje produkty do konkursu.
  • Kupcy głosują na Liderów rynku, wypełniając specjalnie przygotowaną ankietę, którą otrzymują wraz z miesięcznikiem Hurt & Detal.
  • Kupcy odsyłają wypełnioną ankietę bezpośrednio do Agencji Badawczej TNS POLSKA, w opłaconej kopercie zwrotnej.
  • Agencja badawcza TNS POLSKA zlicza głosy i opracowuje niezależny raport.
  • Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas uroczystej gali w maju.